Gizlilik Politikası

http://www.actelion.com.tr ’a (hep birlikte "Site" olarak anılacaktır) hoşgeldiniz. Actelion İlaç Tic. Ltd. Şti. (Actelion), sizin gizliliğinize ve diğer Site ziyaretçilerimizin ve müşterilerimizin (ayrı ayrı “Kullanıcı” ve hep birlikte “Kullanıcılar” olarak anılacaktır) gizliliğine değer verir.

Bu Gizlilik Politikası, sizden hangi bilgileri topladığımızı, bu bilgileri nasıl kullandığımızı ve nasıl koruduğumuzu açıklamaktadır. Site’yi kullanmakla, bu politikada tanımlanan bilgi işleme uygulamalarına rıza vermiş olmaktasınız.

Bu Gizlilik Politikası, www.actelion.com.tr  Şart ve Koşulları’na tabidir. Site’yi kullanımınız ve Site’de sağladığınız her kişisel bilgi, bu Gizlilik Politikası’na ve www.actelion.com.tr Şart ve Koşulları’na tabidir.

Actelion’un Topladığı Bilgiler:

Actelion, sizin sağladığınız bilgileri veya Site’de yer alan tüm özellik ve bilgileri sunmak, muhafaza etmek, iyileştirmek ve sağlamak için topladığı bilgileri kullanabilir. E-posta adresiniz, başkaca rıza söz konusu olmaksızın, idari amaçlar, müşteri hizmetleri ve fikri mülkiyet ihlali veya gizlilik hakları hususlarını çözmek için kullanılabilir.
Actelion, kullanım eğilimleri ile kullanıcılarımızın tercihlerini anlamak ve analiz etmek için topladığımız tüm bilgileri, Site’nin çalışma şeklini ve görünümünü geliştirmek ve yeni özellikler ve işlevsellikler oluşturmak için kullanılabilir.

Actelion, sizin bunu tercih ettiğiniz ya da başka şekilde Actelion’un sizinle ürün ve hizmetleri hakkında iletişim kurmasını talep ettiğiniz durumlar dışında e-posta adresinizi ya da diğer kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi tanıtım mesajları göndermek için kullanmayacaktır. Actelion, sizin başlangıçtaki talebiniz üzerine ilgili içeriği sizin adınıza göndermek dışında hiçbir bir amaç için Site’den içerik göndermiş olduğunuz arkadaşlarınızın isim ve e-posta adreslerini kullanmayacak veya ifşa etmeyecektir.

Actelion, kişisel verilerinizin güncellenmiş, doğru ve eksiksiz olmasını tercih eder. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize her zaman erişebilir ve onları değiştirebilir, güncelleyebilir ve/veya silinmelerini talep edebilirsiniz. Actelion tarafından tutulan kişisel verilerinize erişmek, onları değiştirmek, güncellemek ya da silmek istemeniz durumunda, lütfen ağ yöneticimizle iletişime geçiniz. Actelion, talebinizi hızlı ve doğru biçimde ve ücretsiz olarak çözmeye çalışacaktır.

Actelion’un Bilgileri İfşa Etme Zamanı:

Actelion, açık rızanız olmadıkça, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi pazarlama ya da tanıtım amaçlı diğer kuruluşlarla paylaşmayacaktır.
Actelion, ilgili üçüncü kişilerin Site’deki belirli programlar, içerik, hizmetler, reklamlar, tanıtımlar ve/veya işlevsellik için kullanımı, görüntülemeyi ve demografik modelleri anlamasına yardım etmek için otomatik diğer yollarla tüm kişisel olarak tanımlama yapmayan bilgileri söz konusu kişilere bildirir.

Ayrıca Actelion, sorumluluğa karşı önlem almak; Actelion’u hileli, istismar içeren ya da hukuk dışı kullanımlardan korumak; her tür üçüncü kişi talep ve iddialarını araştırmak ve bunlara karşı kendimizi savunmak; devlet emniyet teşkilatına yardımcı olmak; Site’nin güvenliğini veya bütünlüğünü korumak ya da Actelion’un ya da Kullanıcılarımızın veya diğerlerinin haklarını, malvarlığını veya kişisel güvenliğini korumak için uygun ya da gerekli olduğuna iyi niyetle inandığımız Kullanıcı bilgilerini ifşa etme hakkını saklı tutar.

Telif hakları, markalar ve diğer mülkiyet hakları:

Site’de yer alan ya da atıf yapılan telif hakları, markalar, patentler, tescilli bilgiler, ürünler ya da diğer mülkiyet hakları, Actelion’un veya Actelion’a bu Hakların kullanım hakkını ve lisansını veren diğer ilgili hak sahiplerinin münhasır mülkiyetindedir. Bu Haklara ilişkin olarak hiçbir lisans yahut hakkınız bulunmamaktadır.

Ticari değil, yalnızca kişisel kullanım imkanı:

Aksi açıkça belirtilmediği sürece, Site, telif haklarıyla korunmaktadır. Bu nedenle, bu internet sitesinde yer alan bilgileri yalnızca ticari olmayan ve kişisel kullanım için indirebilir, elektronik olarak kopyalayabilir, bunların çıktısını alabilir ya da bunları görüntüleyebilirsiniz. Site’nin herhangi bir verisinin kamusal ya da ticari amaçla dağıtımı, değiştirilmesi, aktarımı ya da kullanımı (görseller, metinler, grafikler, videolar vb. dahil olmak üzere) kesinlikle yasaktır. Bu yasağa ilişkin her türlü istisna, Actelion tarafından önceden verilecek yazılı rızayı gerektirmektedir. Ancak Actelion, Site’de yer alan herhangi bir bilgiyi kullanımınızın, üçüncü bir kişinin haklarına saldırı teşkil etmeyeceğini beyan yahut taahhüt etmemektedir.

Actelion ürünlerinde yer alan bilgiler:

Actelion ürünleri hakkında Site’de verilen bilgiler, uzman doktor tavsiyeleri içermemektedir. Şayet herhangi bir sağlık desteği almak istiyor iseniz lütfen doktorunuz yahut hizmet aldığınız sağlık kuruluşuna başvurunuz.
Actelion, kendisi tarafından Site’de ifşa edilmiş olan bilgilerin içeriği ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk yahut yükümlülük kabul etmemekte olup bu kapsamda, söz konusu bu bilgilerin doğruluğu, tamlığı, kesinliği, anlaşılırlığı, yararlılığı, güvenililirliği yahut güncelliği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
İleriye yönelik açıklamalar:

Site’de yer alan bazı bilgiler ileriye yönelik olarak verilmiştir.  Bu bilgilere ilişkin açıklamalar doğaları itibariyle risk taşıyabilir, belirsizlikler içerebilir ve Actelion’un yahut bağlı şirketlerinin hedeflerini, güncel sonuçlarını yahut performansını etkileyebilecek nitelikle olmak üzere ileriye yönelik açıklamalar ile öngörülen ya da beklenen durumlardan büyük ölçüde farklılık arz edebilir. İleriye yönelik açıklamalar, Actelion’un güncel beklentilerine ve öngörülerine dayanmakta olup, bir çok faktörden etkilenebilir niteliktedir. Bu faktörler, Actelion’un yeni ürünleri geliştirebilmesindeki gecikmesi yahut geliştirememesi, ruhsatlara ilişkin onayların alınamaması ve Actelion’un ürünlerini satabilmesini kısıtlayıcı devlet düzenlemeleri, rekabet kuralları yahut diğer faktörler sebebiyle halihazırdaki ürünlerin pazarlanmasında meydana gelen her türlü problemi kapsar. Actelion, Site’de gerçekleştirilen içerik güncelleme tarihinden sonra meydana gelen hususlara ilişkin olarak, Site’de yer alan ileriye yönelik açıklamaları güncellemek ile yükümlü değildir.

Uygulanan Hukuk ve Yetki:

Site’yi kullanımınıza ilişkin olarak ortaya çıkabilecek olan her türlü husus, hukuk seçimine ilişkin hükümlere bakılmaksızın Türk Kanunlarına tabidir. Doğrudan veya dolaylı olarak Site’den doğan her türlü uyuşmazlığın ve hukuki süreçlerin çözümünde münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul etmektesiniz.

Seçimleriniz:

Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi Actelion ile paylaşmamayı tercih edebilirsiniz. Bu halde Actelion, Site’de bulunan bazı özellik ve işlevselliklerden sizi yararlandırmayacaktır.
Çocuklar Hakkındaki Gizliliğe İlişkin Taahüdümüz:

Çocukların gizliliğinin korunması özellikle önemlidir. Bu sebeple Actelion, 18 yaşından küçük çocukların tanımlanabilir kişisel bilgilerini toplamamakta yahut bulundurmamaktadır. Site’nin kişisel bilgilerle giriş yapılan hiç bir bölümü 18 yaşından küçük çocuklara hitap etmemektedir. Actelion, 18 yaşından küçük çocukların kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinin ebeveyn rızası olmaksızın toplandığını öğrenirse, söz konusu bilgileri silmek için gerekli olan aksiyonları alacaktır.

Veri Güvenliğine İlişkin Taahhüdümüz:

Actelion, kişisel bilgilerinizin bütünlüğünü ve güvenliğini korumak açısından makul olan fiziki, yönetimsel ve teknik güvenlik önlemlerini ticari olarak kullanmaktadır. Ancak, Actelion’a iletmiş olduğunuz her türlü bilginin güvenliğini temin veya taahhüt etmemiz mümkün değildir, bu durumun riski size aittir. Bilgileriniz tarafımıza iletildiğinde, Actelion, sistemlerimizin güvenliğini sağlamak açısından elinden gelen makul çabayı ticari anlamda gösterecektir. Ancak bu beyan, söz konusu bilgilerin, fiziki, teknik veya yönetimsel güvenlik tedbirlerimizin kırılması sebebiyle erişilir hale gelmesi, ifşa edilmesi, değiştirilmesi yahut ortadan kaldırılmasının tamamen engelleneceği konusunda bir taahhüt içermemektedir.
Actelion, güvenlik sisteminin kırıldığını öğrenirse, koruyucu ve uygun önlemleri alabilmeniz için sizi elektronik ortamda bilgilendirebiliriz. Actelion, güvenlik sisteminin kırılması halinde Site’ye buna ilişkin olarak bir yazı koyabilir.

Birleşme yahut Satış halinde:

Actelion’un üçüncü bir kuruluş tarafından devralınması yahut bu kuruluş ile birleşmesi halinde, söz konusu birleşme, devralma, satış yahut diğer kontrolün el değiştirmesi kapsamında Kullanıcılardan topladığımız bilgileri devir veya temlik etme hakkımız saklıdır.

Bu Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklik ve Güncellemeler:

Bu Gizlilik Politikası, hiçbir bildirimde bulunulmadan periyodik olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler aşağıda yer alan “son güncelleme tarihi” olarak ifade edilecektir. Değişikliklerden haberdar olmak için lütfen bu sayfayı tekrar ziyaret ediniz. Bilgilerinizi genellikle, bilgilerinizi aldığımızda yürürlükte olan Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanıyoruz. Site’yi devamlı olarak kullanmanız bu Gizlilik Politikasını ve ileride yapılacak olan her türlü değişikliği kabul etmiş olduğunuz anlamına gelmektedir.
Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerin tarafımızca kullanımına yahut açıklanmasına ilişkin olarak bu Gizlilik Politikasında yapmış olduğumuz daha az kısıtlayıcı değişikliklerde, bu değişiklikleri uygulamadan önce tarafınıza bildirimde bulunmak ve rızanızı almak için makul çabayı göstereceğiz.

Diğer Sitelere Ait Linkler:

Bu internet sitesi diğer internet sitelerinin linklerini ya da referanslarını içerebilir. Actelion, burada ya da ilgili sitede aksi açıkça belirtilmedikçe; diğer hiçbir siteyi kontrol ve teyit etmez, bunların tanıtımını yapmaz veya bunlarla bağlantıya sahip değildir.. Bu internet sitesinin Gizlilik Politikası’nın linki verilen internet sitelerine uygulandığını varsaymamalısınız. Bu nedenle, ziyaret ettiğiniz ya da kullandığınız linki verilmiş internet sitelerinin gizlilik politikalarını okumalısınız.

Son Güncelleme Tarihi:

Bu Gizlilik Politikası en son, 21 Mart 2013 tarihinde değiştirilmiştir.

Actelion İletişim Bilgileri:

Bu Gizlilik Politikası’na, kişisel bilgilerinize, üçüncü kişiye bildirim uygulamalarımıza veya onay seçeneklerinize ilişkin her tür soru ve yorumlarınız için lütfen Actelion ile irtibata geçiniz:
Actelion İlaç Tic. Ltd. Şti.
Kuruçeşme Cad. Kırbaç Sok. No:17/4 34345 Beşiktaş İstanbul Türkiye

 

© 2014 Actelion İlaç Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Metin, görseller, grafikler, ses dosyaları ve bunların bu internet sitesindeki düzenlemeleri, telif hakkına ve diğer fikri mülkiyet korumalarına tabidir. Bu nesneler, ticari kullanım veya dağıtım için kopyalanamaz ve değiştirilemez ya da diğer sitelere konamaz.

 

İLETİŞİM

Actelion İlaç Tic. Ltd. Şti.
Ertürk Sokak Keçeli Plaza
No:13 Bekoz / ISTANBUL
Contact
Telefon: +90 212 362 10 00
Faks: +90 212 257 02 67
Bize ulaşin