Pediyatrik PAH tedavisi yetişkinlerinkine benzerlik gösterse de, pediatrik PAH’da dozaj ve formulasyon farklılıklar gösterir. İlaçların dozu değişir ve çocuklarda klinik çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre doz vücut ağırlığına gore belirlenir. İdeal olarak, pediatrik hastalara özel formulasyonlar kullanılmalıdır.

PAH’lı çocukları tedavi etmede bir diğer önemli husus da, bebekler, küçük çocuklar ve adölesanların farklı oranlarda büyüme ve gelişme göstermeleridir. Tedavi, her hastanın ihtiyacına gore dikkatlice seçilmelidir. Ayrıca, çocuklar sürekli büyüdüğünden ve geliştiğinden, tedavi ihtiyaçları zamanla değişecektir. PAH’ın dikkatlice izlenmesi gerekir, ihtisas merkezlerinde düzenli yapılacak kontroller PAH tedavisinin önemli bir parçasıdır.

Yetişkin PAH tedavisinde kullanılan tedavi yöntemleri çocuklar için de kullanılabilir.

PAH tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen doktorunuzla konuşunuz.

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR