Çocuklarda görülen PAH ciddi bir durumdur ve dikkatli izlem ve tedavi gerektirir. PAH’tan etkilenen çocuk sayısı azdır, bununla beraber, çocuklarda PAH’ın etkisi eğer tedavi edilmez ise yetişkinlere benzerdir.

Çocuklarda PAH’ın en sık görülen tipleri:

  • İdiopatik PAH, altta yatan hiçbir sebep bulunamamıştır
  • Ailesel PAH, aile üyeleri arasında kalıtımsal olarak geçer
  • Doğumsal bazı kalp hastalıkları ile birlikte görülen PAH (konjenital kalp hastalıkları ile birlikte olan PAH- KKH-PAH)
 

İLGİLİ BAĞLANTILAR