Pulmoner arteriyel hipertansiyonun (PAH) halen tam iyileşme sağlayan tedavisi yoktur fakat hastalığın oluşum mekanizmalarının aydınlatılması ile bu hastalığa sahip insanların hastalık seyrinde ve hayat kalitelerinde iyileşme sağlayan tedaviler geliştirilmiştir.

PAH tedavisi iki başlıkta ele alınabilir:

1.Genel Tedaviler: Hastalığın ilerlemesinde pozitif bir etkisi olmayan, sadece şikayetlerin azaltılmasında kullanılan  tedaviler

2. Spesifik Tedaviler: PAH alanında özel olarak araştırılmış hastalığı hedef alan tedaviler.

GENEL TEDAVİLER

  • Antikoagulanlar, akciğerlerde kan pıhtılarının oluşmasını engellemek amacıyla kullanılır
  • Diüretikler (su atılımını artırarak), sıvı yükünü ve şişkinliği azaltır
  • Oksijen tedavisi, kanda bulunan oksijen miktarını artırır.
  • Kalsiyum kanal blokerleri (KKB), pulmoner arterlerdeki kasılmayı azaltır

SPESİFİK TEDAVİLER

  • Prostasiklin analogları (prostanoidler): Prostasiklin analog tedavisi vücutta prostasiklin miktarını arttırmak için kullanılır, prostasiklin seviyesi PAH’lı hastalarda sağlıklı bireylere göre daha düşük seviyededir. Bunlar, damar içine, solunum yoluyla cilt altına veya nebulizer kullanılarak verilmeleri gerektiğinden, kompleks tedavi yöntemleridir.
  • Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri: Akciğerlerdeki kan damarlarının gevşemesi amacıyla tablet formunda verilir
  • Endotelin reseptör antagonistleri: Endotelinin PAH’ın oluşum mekanizmasında rol aldığı bilinmektedir ve bu hastalar bu maddeden bol miktarda üretirler. Endotelin reseptör antagonistleri (ERA) ağızdan tablet olarak alınır, endotelin reseptörlerinin birine veya ikisine birden bağlanarak endotelinin zarar verici etkisinin bloke edilmesine yardımcı olur.

ÇOK CİDDİ VAKALARDA, CERRAHİ DÜŞÜNÜLEBİLİR

  • Balon atriyal septostomi, kalbin iki odacığı arasındaki duvarda küçük bir delik oluşturulan bir operasyondur. Bu delik, sağ kalpteki ani basınç artışlarında güvenlik kapağı görevi görür.
  • Kalp ve akciğer nakli az sayıda hastada yararlı olabilir fakat organ bağışı yetersizliğinden kullanımı sınırlıdır.

PAH tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen doktorunuzla konuşunuz.

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR