NP-C’nin tam iyileşme sağlayan bir tedavisi yoktur ve mevcut tedavi seçenekleri ile semptompların iyileştirilmesine yönelik tedavi yapılmaktadır. NP-C’nin bazı şikayetlerini iyileştirmede bu tedaviler kısmen başarılıdır, fakat hastalığın ilerlemesine veya uzun dönem sonuçlarına etkisi olamamaktadır. Genel tedavilerle iyileştirilebilen fakat sadece bunlarla sınırlı olmayan semptomlar şunlardır:

  • Nöbetler- anti-epileptik ilaçlarla kontrol edilebilir
  • Anormal duruş, kıvrılma ve tekrarlayan hareketlere sebep olan istemsiz ve kalıcı kas kasılmaları (distoni)- anti-kolinerjik ilaçlarla tedavi edilebilir
  • Hareket bozukluğu- fizik tedavi ile tedavi edilebilir
  • Yutmadaki güçlükten dolayı beslenme problemleri- beslenme tüpü ile tedavi edilebilir

Ocak 2009’da, Avrupa Birliği tarafından ilk defa, özellikle NP-C’nin ilerleyici nörolojik bulguları için, glikosfingolipid sentezinden sorumlu bir enzimi baskılayan bir ilaç (küçük bir imünoşeker) onaylanmıştır. Klinik çalışmalarda bu ilaç sayesinde, nörolojik bulguların yavaşladığı gösterilmiştir.

Daha fazla bilgi için lütfen doktorunuza danışın.