DU için çok fazla tıbbi tedavi alternatifi bulunmamaktadır.Cerrahi amputasyon sadece çok ciddi gangren vakalarında tercih edilmektedir. Bu nedenle, yeni ülser oluşumunu önleyecek bir tedavi, hastaların karşılanmamış bir ihtiyacıdır.

DU’ların tedavisi sık yara bakımını, sargıların değişimini ve ağrı tedavisini içermektedir. DU’lar enfeksiyona açıktır ve genellikle uzun süreli damar içi antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyulur. Enfeksiyon tedavisindeki gecikme kemiklerde kısalmaya ve deformitelere sebep olabilir.

Yakın zamana kadar DU’nun ilaçla tedavisi sınırlıydı. PAH ve DU’ da gerçekleşen kan damarı hasarı arasındaki benzerlikler, PAH hastalarında kullanılan bir ET reseptör antagonistinin (kan akımını düzenleyen protein reseptörlerini bloke eden ilaçlar) SSk’ ye bağlı DU’da araştırılmasını sağladı.

İki büyük çalışmadan çıkan sonuçlar, DU’da ET reseptör antagonistlerinin kullanımının daha önce ülseri veya ülser hikayesi olan hastalarda yeni oluşan ülserlerin sayısını azalttığını gösterdi.

DU tedavisinde kullanılan fakat etkililiği için sınırlı sayıda kanıt bulunan diğer ilaç tedavileri:

  • Prostanoidler, kan damarlarını genişleten, damardan verilen bir ilaç grubudur.
  • Kalsiyum kanal blokerleri, kan damarı duvarındaki kasların gevşemesine yardımcı olur.

Dijital ülserlerin tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen doktorunuzla konuşun.

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR