GELECEĞİ İNŞA ETMEK

Actelion’un Kurumsal Sorumluluğunun en önemli prensibi, şirketin karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara yönelik yenilikçi ilaçlar sağlama misyonunu yansıtmaktadır. Şirket bu amaçla araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük yatırımlar yapmaya devam etmiştir.

Hastaların hayatlarında fark yaratan ilaçlar keşfetme, geliştirme ve pazara sunma amaçlı temel etkinliklerimize odaklanırken başka sorumluluklarımızın olduğunu da göz önünde bulundururuz; ilaçlarımızı reçete eden hekimlere, dünya çapındaki sağlık otoritelerine, paydaşlarımıza, çalışanlarımıza ve içinde yaşayıp çalıştığımız toplumlara karşı sorumluluklarımız vardır.

İşine bağlı bir iş gücüne sahip olmadan en yüksek iş standartlarına ulaşmak mümkün değildir. Actelion’un çalışanları şirketin temel taşıdır, çalışanların farklı kabiliyetleri ve yetkinliklerine büyük değer verilir. İş yerinin güvenli ve etik değerlere uygun olmasını sağlamak, tüm insanlarımızın sağlık ve refahını desteklemek temel bir prensibimizdir. Bu tür bir çalışma ortamı sadece çalışanlarımızın yararına olmakla kalmayacak, çalışanların şirkete bağlılığını artırarak, şirkette çalışmaya devam etmelerini sağlayarak ve üretkenliklerini yükselterek işimizi de destekleyecektir.

Kurumsal sorumluluk standartlarımızı yükseltme çabası içinde olan bizler çeşitli alanlarda ilerleme kaydettik. Kapsamlı etik kuralları yürürlüğe koyduk ve çok sayıda çevresel girişimi üstleniyoruz.

İYİ BİR KURUMSAL YÖNETİME BÜYÜK BAĞLILIK GÖSTERİYORUZ

Actelion, halka açık bir şirket olarak yürürlükteki kanunları ve en iyi uygulamaları benimseyip bunlara uyum sağlayabilen Kurumsal Yönetimi, paydaşları için yarattığı değeri en üst seviyeye çıkarmanın altında yatan temel olarak kabul eder.

Actelion'un Yönetim Kurulu bağımsız, birbirinden farklı ve deneyimli üyelerden oluşmaktadır. Kurum, altı farklı milliyete mensup, dokuzu bağımsız, on yöneticiden oluşmaktadır. Yöneticiler, dünyanın en önemli biyoteknoloji ve farmasötik şirketlerinin yanı sıra diğer global şirketlerin ve profesyonel kuruluşların CEO’ları, Mali İşler Müdürleri ve Operasyon Genel Müdürleri olarak yıllarca sundukları hizmetlerin kazandırdığı uzmanlık ve deneyimi getirmektedir.
Yönetim kurulu en yüksek kurumsal yönetim standartlarına bağlılık göstermekte ve hem tüm kurul olarak hem de çeşitli alt kurullar üzerinden yaptıkları düzenli toplantılarla şirket ve yönetim ekibi üzerinde sıkı bir gözetim sürdürmektedir. Kurul, ticari operasyonel ve finansal performansı düzenli olarak denetleyip karşılaştırmakta, birleşme ve alım ortamını değerlendirmekte, ayrıca finansal plan ve ilgili değerleme analizlerini yorumlamaktadır.

Kurul, Actelion'un stratejik konumlanmasını sürekli olarak değerlendirmektedir.