“İnanıyorum ki, ancak arzularımız ve amaçlarımız, yaptığımız her şeyde bir numara olmaya odaklandığında, yeniliği hakiki bir değere dönüştürebiliriz.” Jean-Paul Clozel, CEO

Yenilik, güven ve takım çalışmasına odaklanmış kültürü sayesinde Actelion, endüstrinin en iyi kişilerini kendine çekip , bu kişileri bünyesinde tutmak suretiyle biyofarmasötik sektöründe gelişmektedir. Açık iletişimi savunan, sonuç odaklı yaklaşımımız hem çalışanlar hem de şirket için  coşkulu ve teşvik edici bir ortamın oluşmasına destek olmaktadır.

 

Yenilikçilik
Actelion, girişimci ruha ilişkin güçlü bir kavrama gücüne sahiptir. Bizler, karşılanmamış önemli tıbbi ihtiyaçlar karşısında, hastaların yaşam standartlarını yükseltecek yeni tedaviler keşfetme, geliştirme ve sunma imkanının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bizi hedeflerimize ulaştıran da, “önce hasta” şeklindeki bu ortak amacımızdır.


Açık İletişim
Projelerimizin hızla ilerleyebilmesini sağlamak için kesin bilgilere dayanan, sağlam kararlar vermemiz gerekir. Bunu yapabilmek için, riskleri olduğu kadar fırsatları da önceden fark edebilmek amacıyla haber ve bilgi paylaşımı anlamına gelen açık iletişimi bir önkoşul olarak belirledik. Bu sayede kaynaklarımızı verimli ve etkili bir şekilde kullanabiliyoruz.


Güven ve Takım Çalışması
Actelion her daim, fark yaratanın kendi insanları olduğu gerçeğinin tam anlamıyla bilincinde olmuştur. Başardığımız her şeyde güven ve takım çalışması kilit bir etkendir. Biliyoruz ki birlikte çalışmak daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlar, işte bu yüzden fikirlerimizi ve sorumluluklarımızı paylaşarak deneyim ve yeteneklerimizi en üst seviyeye çıkarıyoruz.

Sonuç Odaklılık
Hastaların yaşam standartlarını yükseltme çabasında olan Actelion, bu çabası uyarınca ürün gamını hızla geliştirme yönünde büyük bir adanmışlık göstermektedir. Karar verme sürecinde tutarlı ve net bir tutum sergiliyoruz ve amacımızın odağını hastaların hayatlarını değiştirecek yenilikçi ürünler sunmaya yönelik basit ve pratik yaklaşımlar olarak belirliyoruz.