Actelion Pharmaceuticals Ltd, Aralık 1997’de İsviçre’de beş girişimci tarafından kurulmuş ve günümüzde 30’un üzerinde ülkede faaliyet gösteren biofarmasötik bir ilaç firmasıdır.

Actelion İlaç Türkiye operasyonlarına ilk olarak 2004 yılında İstanbul Etiler’deki küçük  ofisinde başladı. 3 kişiyle başlayan önemli sorumluluğumuzu şimdi 30’u aşan çalışanımızla Kuruçeşme’deki ofisimizde yerine getirmek için çalışıyoruz...

Göreceli olarak küçük yapımızla “Nadir Hastalıklar” alanındaki odağımızda şekillenen hedeflerimizin gerçekleşmesinde herbir takım üyemizin önemi çok büyük. Eğitimli, adanmış ve etik değerlere saygıyla hareket eden tüm çalışanlarımız, “öncelikle hastaya fayda” ilkesiyle sorumluluklarını yerine getirme gayretindedirler. 

Actelion’un araştırmaları “Karşılanmamış ihtiyaçları” olan hastalıklar alanında, ve özellikle endotelin fonksiyonu ve metabolik hastalıklar üzerine yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte nöroloji, psikiyatri, enfeksiyon ve onkoloji gibi alanlarda da faz II ve III’de geliştirmekte olduğu yeni moleküller üzerinde çalışılmaktadır.

Actelion’un Türkiye’de ruhsatlı iki ürünü bulunmaktadır. Endotelin reseptör antagonisti Tracleer® (bosentan) “Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon” ve “Sistemik skleroza bağlı dijital ülser” tedavisinde, substrat redüksiyonu sağlayıcısı Zavesca® (miglustat) ise “Gaucher Tip 1 ve Niemann-Pick Tip-C” hastalıklarının tedavisinde endikedirler.

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) üyesi olan Actelion Türkiye,  çalışmalarını ilgili alanlardaki uzmanlarla üst düzeyde hasta yararı sağlamak amacıyla yürütürken, beraberinde ihtisas dernekleri, PAH Hasta Derneği, MPS-LH Hasta Derneği ve Türkiye Pediyatrik Nöroloji Vakfı gibi sivil toplum teşkilatlarıyla işbirliği içinde sağlık hizmetleri ve sağlık eğitiminin iyileştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.